PRIVĀTUMA POLITKA

Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar pašnodarbinātas personas Danas Indānes-Surkienes (Free Voice Art) sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk saukti – “Es”, “Mans”, “Pakalpojuma sniedzējs”). Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu man uz [email protected] vai [email protected] (otrs e-pasts aktīvs no 1.02.2023.)

BIZNESA FORMA

Šobrīd es darbojos kā pašnodarbināta persona Lietuvā: Dana Indāne – Surkiene, reģ.nr 483062010506 / Adrese: Erkšketrožiu gatve 13, Vilemu k., Kauno raj, Lietuva.

KĀDU INFORMĀCIJU ES IEGŪSTU?

Es iegūstu tādus personas datus, ko klients vai jebura cita persona (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”) ir brīvprātīgi sniedzis ar e-pasta vai rakstiska apliecinājuma starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar mani, t.sk. vietnēs Instagram, Facebook, Linkedin.

Iesniedzot informāciju, jūs esat norādījuši savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un citu informāciju, kuru vēlaties sniegt.

KĀ ES IZMANTOJU JŪSU SNIEGTOS PERSONAS DATUS?

Es varu izmantot iegūtos personas datus, lai:

 • sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju,
 • apstrādātu jūsu pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus,
 • sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu,
 • izstrādātu efektīvus risinājumus jūsu vajadzībām,
 • izzinātu klientu vēlmes un piedāvātu kvalitatīvus pakalpojumus,
 • nosūtītu jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt,
 • ievērotu normatīvo aktu prasības.

Gadījumā, ja informāciju prasa tiesībsargājošās iestādes, mans pienākums būs jūsu personas datus nodot tālāk, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības.

TREŠĀS PUSES

Patlaban lapa nav savienota ar sociāliem tīkliem (instagram, facebook, linkedin, spotify, calendly, thinkific). Taču nākotnē tā tiks savienota (par izmaiņām būs iespējams izlasīt šeit) un jums būs jāiepazīstas ar attiecīgā resursa privātuma politiku. Publiskos tīklos publicētā informācija ir publiski pieejama.

KĀ ES AIZSARGĀJU JŪSU DATUS?

Jūsu personas datu aizsardzībai es izmantoju dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami tikai man.

CIk ILGI ES GLABĀJU PERSONAS DATUS?

Es glabāju jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir man nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Ja vēlaties, lai informācija par jums tiktu izņemta no manas datu bāzes, lūdzu, rakstiet uz e-pastu: [email protected] vai [email protected]

JŪSU TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR JŪSU PERSONAS DATIEM

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

JŪSU TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRIVĀTUMU

 • Jūs variet jebkurā brīdī atteikties no manu e-pastu saņemšanas.
 • Jūs variet jebkurā brīdī pieprasīt, ka jūsu Personīgā informācija tiek dzēsta no manām datu bāzēm.
 • Jūs variet jebkurā brīdī pieprasīt labot vai papildināt tavu informāciju.
 • Jūs variet jebkurā brīdī pieprasīt, ka es parādu tev visu informāciju, kas man ir pieejama par tevi.

Šo visu iespējas izdarīt, sūtot attiecīgu pieprasījumu man uz e-pastu [email protected] un [email protected]

NOBEIGUMĀ

Šī privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

Man ir tiesības veikt labojumus vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.freevoiceart.com

Šī privātuma politika ir spēkā sākot ar 26.01.2023.

VEIKSMĪGU SADARBĪBU!